Biography – Miona Davidovich

dr Miona Davidović-Grigoraki MD, MSc Specijalista ginekologije i akušerstva

Subspecijalista ginekološke onkologije
(ESGO diploma ‹‹Evropski ginekolog-onkolog››)

Posvećena i iskusna doktorka medicine, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista ginekološke onkologije, sa preko 18 godina kliničkog iskustva i aktivne medicinske prakse u Srbiji i Grčkoj. Poseduje lekarsku dozvolu Lekarske komore Srbije i Lekarske komore Grčke i akreditovani je Evropski ginekolog onkolog od strane Evropske organizacije ginekologa onkologa. Autor je brojnih objavljenih, visoko kvalitetnih i recenziranih naučnih radova I konferencijskih prezentacija. Saosećajna lekarka koja poštuje pacijente i dopunjuje svoje medicinsko znanje i veštine kontinuiranim učenjem. Poseduje odličnu radnu etiku i pridržava se profesionalnog kodeksa ponašanja.

Opširnije ↓

Biografija

2021 – danas

PRIVATNA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA, lekar, vlasnik. Saradnja sa privatnom bolnicom Rea Maternity Hospital, Atina, Grčka

2019 – 2021

TZANEIO OPŠTA BOLNICA PIREJA, Grčka

Odeljenje ginekologije i akušerstva, Hirurška klinika

2016 – 2018

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE, Srbija

Odeljenje ginekologije, Klinika za operativnu onkologiju

ESGO akreditovani subspacijalista ginekološke onkologije (2016 – danas)
Šef odseka za radikalnu hirurgiju

Projekat: Očuvanje fertilnosti kod onkoloških pacijentkinja -Onkofertilitet. Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za zdravstvo, Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2017)

2014 – 2016

BOLNICA ALEKSANDRA, UNIVERZITET U ATINI, Grčka

Prva klinika za ginekologiju i akušerstvo
Subspecijalizant ginekološke onkologije (ESGO subspecijalistički program)

2003 – 2014

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU VOJVODINE, Serbia

Odeljenje ginekologije, Klinika za operativnu onkologiju
Specijalista ginekologije i akušerstva (od 2010)

Projekat: Očuvanje fertilnosti kod onkoloških pacijentkinja -Onkofertilitet. Pod pokroviteljstvom Sekretarijata za zdravstvo, Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2017)

Edukacija i kavlifikacije

Nistrifikacija diplome: Specijalizacija (2020.), Atina, Grčka

ESGO sertifikat -subspecijalizacija: European Gynaecologic Oncologist (2016)

Nostrifikacija diplome u Grčkoj: Doktor medicine i Magistar medicinskih nauka (2012.), Atina, Grčka

Specijalizacija: Specijalista ginekologije i akušerstva (2010.), Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

Magistar med.nauka: Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

Teza: “Ispitivanje kvaliteta života kod pacijentkinja obolelih od carcinoma grlića materice, lečenih sa dva različita terapijska modaliteta.”

Diploma doktora medicine: Doktor medicine (2003.), Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

Nagrade

  • Nagrada akademika Berislava Berića za najbolji naučni rad na 52. Ginekološko akušerskoj nedelji SLD, Beograd (2009) Rad: Radikalna trahelektomija –alternative radikalnoj histerektomiji u cilju očuvanja reproduktivne funkcije.
  • Treća nagrada za najbolju prezentaciju dr D. Kokanov “Pelvic actinomycosis mimics ovarian cancer –A case report” na Drugom ISIDOG kongresu, Beč, Austrija (2017)

Dodatne veštine

Laparoskopija i histeroskopija : “Kurt Semm” Diploma XIX Croatian Postgraduate Course on Gynecological Surgery and Endoscopy, Zabok-Čakovec, Hrvatska, Dec 2017.

Kolposkopija: Atina, Grčka, Jul 2013. i Jul 2015

IOTA ultrasound: IOTA sertifikat, Atina, Grčka, Sept 2019.

Jezici

srpski (maternji), engleski (profesionalni), grčki (profesionalni), francuski (B2 nivo položen 1993)